არჩევნები:

2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების - II ტური
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
3513729 ( ქალი - 1886863 | კაცი - 1626866 )
(12.11.2018)
უბნების რაოდენობა:
3705
უბნების ადგილმდეებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
516
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
166
დააჭირეთ ოლქს საარჩევნო ოლქის და უბნების დეტალური ინფორმაციის მისაღებად