არჩევნები:

2023 წლის 29 აპრილის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნები
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
185056 ( ქალი - 96985 | კაცი - 88007 )
(28.03.2023)
უბნების რაოდენობა:
165
უბნების ადგილმდებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
15
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
54
დააჭირეთ ოლქს საარჩევნო ოლქის და უბნების დეტალური ინფორმაციის მისაღებად