არჩევნები:

2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
3511338 ( ქალი - 1881336 | კაცი - 1630002 )
(09.09.2020)
უბნების რაოდენობა:
3852
უბნების ადგილმდებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
238
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
894
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად