არჩევნები:

2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები - II ტური
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
2140210 ( ქალი - 1171535 | კაცი - 968675 )
(12.11.2020)
უბნების რაოდენობა:
2003
უბნების ადგილმდებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
117
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
545
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად