არჩევნები:

2019 წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნები
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
402091 ( ქალი - 211026 | კაცი - 191065 )
(03.04.2019)
უბნების რაოდენობა:
410
უბნების ადგილმდეებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
108
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
48
დააჭირეთ ოლქს საარჩევნო ოლქის და უბნების დეტალური ინფორმაციის მისაღებად