არჩევნები:

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
3510514 ( ქალი - 1887130 | კაცი - 1623384 )
(12.08.2016 მონაცემებით)
უბნების რაოდენობა:
3703
უბნების ადგილმდეებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
526
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
581
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად